PACKAGING

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมในการสร้างแบรนด์ นอกจากเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้ว การออกแบบดีไซน์บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม น่าดึงดูด ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะ การที่ผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นจุดเด่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ น่ามอง และน่าจดจำแก่ผู้ผบเห็น หรือ กับลูกค้า จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักที่สำคัญคือ มูลค่าของแบรนด์เราเพิ่มมากขึ้นเรื้อยๆส่งเสริมทางด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคเห็น ดังนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะทำหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่างๆของตัวผลิตภัณฑ์โดยการบอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดของตัวสินค้า และนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการทำหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์ นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายที่ไร้เสียง (Silent Salesman)ฉะนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงมีความสำคัญมากในการสร้างแบรนค์ เสมือนการเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่เเล้วต้องดูดี ดูสวย และ มีมูลค่าเพิ่ม เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า
Visitors: 27,578