Organic Cosmetic

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic Products) 

คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพื้นฐานอันแท้จริงของธรรมชาติที่ปลอดการปนเปื้อนจากสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง สารป้องกันเชื้อรา หรือแม้แต่ปุ๋ยเคมี และไม่มีการปรุงแต่งโดยสารสังเคราะห์ที่ต้องห้าม ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในทุกๆขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา กล่าวคือ ส่วนผสมจากพืชทั้งหมดที่อยู่ในผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการปลูกด้วยกรรมวิธีแบบออร์แกนิค ซึ่งจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีทั้งในปุ๋ย รวมถึงในดินที่ใช้ทำการเพาะปลูก และแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกก็จะต้องเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียมดินและน้ำเป็นเวลา3-5ปี เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนของสารสังเคราะห์ใดๆ ที่เกิดจากการประยุกต์เทคโนโลยีหรือสารเคมีใดๆ ซึ่งเป็นภัยร้ายที่แอบแฝงอยู่รอบๆตัวโดยเราคาดไม่ถึง จึงจะเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างแท้จริง

ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค มักจะถูกรวมเข้าไว้กับ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  (Natural Products) ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ผิดจากความเป็นจริงพอสมควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ นั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติเท่านั้น

ปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคไม่ได้มีเพียงแต่อาหารเท่านั้น ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว อาทิเช่น สบู่ ครีมบำรุงผิว โฟมล้างหน้า ลิปสติก ฯลฯ ซึ่งผู้บริโภคจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศเริ่มใส่ใจในสุขภาพและตระหนักถึงปริมาณของสารเคมีที่ร่างกายได้รับ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวก็เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่คนเริ่มศึกษาในเรื่องของปริมาณส่วนผสมและปริมาณของสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย อย่างที่ เราทราบกันดีว่าผิวหนังของคนเราสามารถซึมซับสารต่างๆ ที่เราสัมผัสทั้งสารที่เป็นประโยชน์ และสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จึงมีผลต่อระดับการรับสารพิษเพราะเราใช้สัมผัสกับผิวโดยตรง

เครื่องสำอางออร์แกนิค

ส่วนประกอบที่ได้จากพืชวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตเครื่องสำอางออร์แกนิคนั้น พืชวัตถุดิบดังกล่าวจะต้องเพาะปลูกบนแปลงเกษตรที่ปราศจากสารเคมี กล่าวคือ ไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ บนพื้นที่เพาะปลูกนั้นๆเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี ก่อนที่จะสามารถปลูกพืชที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างสิ้นเชิงระหว่างการเพาะปลูกพืชวัตถุดิบ  ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะต้องปราศจากสารเหล่านี้คือ สารสังเคราะห์ใดๆที่ใช้เพื่อรักษาอายุของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนาน, รสชาติสังเคราะห์, สีสังเคราะห์, น้ำมันที่สกัดจากแร่, สารเคมี, สารสกัดจากสัตว์, สารทำละลายทางเคมี หรือสารประกอบเคมีที่สังเคราะห์ขึ้น

 จุดเด่นของเครื่องสำอางออร์แกนิค

  • ในเครื่องสำอางออร์แกนิคจะไม่มีสารเคมี หรือมีในปริมาณที่น้อยมาก จึงไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพผู้ใช้
  • ปราศจากสารก่อมะเร็ง (Paraben Free) สารพาราเบน หรือสารกันเสีย คือสารสังเคราะห์ทางเคมีที่มีส่วนช่วยในการยับยั้งแบคทีเรีย รักษาสภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ให้ขึ้นรา ซึ่งสารพาราเบนสามารถพบได้ในธรรมชาติ แต่หลากหลายแบรนด์เครื่องสำอางไม่นิยมใช้สารพาราเบนจากธรรมชาติ เนื่องจากสารพาราเบนสังเคราะห์มีราคาถูกกว่ามาก และสามารถควบคุมการออกฤทธิ์ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ในทุกๆ วัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม โฟมล้างหน้า มักมีสารพาราเบนซ่อนอยู่ ซึ่งผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพาราเบนจากหลากหลายงานวิจัยพบว่า สารพาราเบนคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งนั่นเอง
  • ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง (SLES, SLS Free) สาร SLES, SLS (Sodium Lauryl Ether Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate)หรือสารลดแรงตึงผิว ส่วนมากมักจะพบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย,ซักล้าง เพราะสาร SLS จะช่วยให้น้ำมีความตึงผิวลดลง ทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์แทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้าและวัสดุที่ต้องการซักล้างได้ง่าย แต่สำหรับในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมักจะนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ซึ่งนับว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองมากที่สุดชนิดหนึ่ง ส่วน SLES เป็นสารสกัดที่ได้จากมะพร้าว น้ำมันปาล์ม หรือแอลกอฮอล์ จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งสารทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติคล้ายๆ กันคือ ทำให้เกิดฟอง ช่วยขจัดน้ำมันออกจากผิวหนัง ซึ่งมักจะพบสารนี้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น แชมพู สบู่เหลว ยาสีฟัน เป็นต้น
  • สามารถใช้ได้บ่อยและต่อเนื่องเท่าที่ต้องการ ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยในการบำบัดได้อีกด้วย  เนื่องจากการผลิตเครื่องสำอางทั่วไป มีการใช้สารเคมี,สารกันเสีย เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่กระแสเลือด และก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นเครื่องสำอางออร์แกนิคซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและสารก่อมะเร็งจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
  • ต้องไม่มีการทดลองในสัตว์ (No Animal Testing)  ผู้บริโภคได้หันมาใส่ใจมากขึ้นกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการนำสัตว์มาใช้ในการทดลอง ซึ่งในผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจะไม่มีการนำสัตว์มาใช้ในการทดลองอย่างสิ้นเชิง โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ Cruelty Free (รูปกระต่าย) ที่อยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์

 

 ความแตกต่างระหว่าง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิค /ธรรมชาติ และเครื่องสำอางทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิค หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ส่วนประกอบที่ต้องผ่านขั้นตอนควบคุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่ การปลูกเก็บเกี่ยว และแปรรูป ภายใต้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติ หมายถึง การเลือกใช้ส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ เช่น พืชพันธุ์ต่างๆซึ่งอาจมิได้มีมาตรฐานควบคุม โดยเมื่อผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนผสมนั้นๆยังคงคุณค่าตามธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออร์แกนิค ใช้ส่วนผสมที่ต่างจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไป โดยส่วนผสมส่วนใหญ่ผลิตมาจากธรรมชาติ โดยปราศจากสารก่อมะเร็งอย่างสิ้นเชิง ทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองที่น้อยกว่าเครื่องสำอางปกติหรือไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองเลย สามารถใช้ได้บ่อยและต่อเนื่องเท่าที่ต้องการ ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันของผิวและไม่มีสารที่เป็นอันตรายตกค้างในร่างกาย  ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทั่วไปใช้สารเคมีเป็นส่วนผสม สามารถสะสมและตกค้างในร่างกาย, ก่อให้เกิดการอุดตันของผิว , ก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่าย

Visitors: 58,603